x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YLLÄ6LÄÄKA234 Trooppiset taudit Suomessa - Luennot 4 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yleislääketiede
Yleislääketiede
Lääketieteen yksikkö

Osaamistavoitteet

Tavoitteena syventää osallistujien tietoa trooppisista taudeista ja matkailulääketieteestä ja näin parantaa heidän valmiuksiaan diagnosoida ja hoitaa trooppisia infektiotauteja Suomessa.

Yleiskuvaus

Kurssi on tarkoitettu Suomessa toimiville lääkäreille, etenkin infektiosairauksiin ja kliiniseen mikrobiologiaan erikoistuville, ja kliinistä kokemusta omaaville 4.-6. vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille. 

  • Keskiviikkoisin      18.1. – 5.4.2017 klo 15.30–18.00
  • Helsinki, Haartman-instituutti,      Haartmaninkatu 3, luentosali 1
  • Mahdollisuus osallistua      etäluentotekniikalla myös muualla Suomessa.


Kurssia haetaan teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraaville erikoisaloille: akuuttilääketiede, infektiosairaudet, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen mikrobiologia, korva- nenä- ja kurkkutaudit, neurologia, radiologia, silmätaudit, sisätaudit - runkokoulutus, terveydenhuolto, yleiskirurgia, anestesiologia ja tehohoito, gastroenterologia, ihotaudit ja allergologia, kirurgia - runkokoulutus, lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, neurokirurgia, patologia, sisätaudit – eriytyvä koulutus, työterveyshuolto, yleislääketiede.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan e-lomakkeella osoitteessa http://www.hi.helsinki.fi/opiskelu/trooppisettaudit.html.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.12.2016.

Opettajat

Rannikko Juha, Opettaja
Milen Anneli, Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

18.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus 36 tuntia
Luennot
Ke 18.1.2017 klo 15.30-18.00, Tampere Arvo F115
Ke 25.1.2017 klo 15.30-18.00, Arvo F115
Ke 1.2.2017 klo 15.30-18.00, Arvo F115
Ke 8.2.2017 klo 15.30-18.00, Arvo F211 AB
Ke 15.2.2017 klo 15.30-18.00, Arvo F115
Ke 22.2.2017 klo 15.30-18.00, Arvo F115
Ke 1.3.2017 klo 15.30-18.00, Arvo F115
Ke 8.3.2017 klo 15.30-18.00, Arvo F115
Ke 15.3.2017 klo 15.30-18.00, Arvo F115
Ke 22.3.2017 klo 15.30-18.00, Arvo F115
Ke 29.3.2017 klo 15.30-18.00, Arvo F115
Ke 5.4.2017 klo 15.30-18.00, Arvo F115
Ke 26.4.2017 klo 15.30-17.30, Arvo F115, Tentti
Ke 24.5.2017, Tentin uusinta
Ke 6.9.2017, Tentin uusinta
Kirjatentti 3 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Perusopiskelijoille kurssi (75% läsnäolovelvoite) ja hyväksytty kirjallinen loppukoe vastaavat 4 opintopistettä. Kirjallinen loppukoe on 26.4.2017ja uusinnat 24.5.2017 ja 6.9.2017 (kaikki tentit klo 15.30–17.30).

Oppimateriaalit

Oppi- ja tenttimateriaalina on kurssilla jaettava materiaali ja kirja: Lecture Notes: Tropical Medicine, 7th Edition, eds. Nick Beeching, Geoff Gill, Wiley-Blackwell, 2014.

  Kurssin luennoista otetut kuvatallenteet pyritään saamaan nähtäville kahden viikon ajaksi siten, että linkkien osoitteet tulevat näkyviin vain kurssin suojatuille sivuille. Yhden poissaolokerran voi korvata katsomalla poissaolokerran nauhoitteen ja tekemällä siitä kirjallisen oppimispäiväkirjan, joka palautetaan kurssin Moodle-sivuille.

  Luentoja koskeva kirjallisuus ja luentomonisteet jaetaan vain sähköisenä. Materiaalin jako tapahtuu Turun yliopiston Moodle-alustalta. Moodle-alustalle voi kirjautua HAKA-tunnistautumisen kautta suomalaisten yliopistojen tai THL:n käyttäjätunnusten avulla. Niille kurssilaisille, joilla ei tällaisia tunnuksia ole, tehdään erillistunnukset. Ohjeet Moodleen kirjautumisesta lähetetään kaikille ilmoittautuneille noin viikko ennen kurssin alkua. Materiaalin jakoa koskeviin kysymyksiin vastaa Sari Kuitunen, sari.kuitunen@utu.fi.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu Suomessa toimiville lääkäreille, etenkin infektiosairauksiin ja kliiniseen mikrobiologiaan erikoistuville, ja kliinistä kokemusta omaaville 4.-6. vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille.