x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset, ryhmät: yleinen ryhmä, paikkoja myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa
- erottaa kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtää tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
- osaa erottaa erilaiset mitta-asteikot ja käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa
- hallitsee tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntee niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
- hallitsee havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin liittyvät toiminnot SPSS-ohjelman avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 15.1.2017 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen jaksolle alkaa 24.11.2016

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Opettaja
Sirpa.H.Makinen[ät]uta.fi

Opetus

9.2.2017 – 6.4.2017
Itsenäinen työskentely 79 tuntia
Harjoitukset 29 tuntia
Mäkisen ryhmä (yleinen ryhmä), viisi paikkaa avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
To 9.2.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 16-20, Virta 529
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 16-20, Virta 529

Lisätiedot

Max. 20 opiskelijaa/ryhmä. Mäkisen ryhmässä 15 paikkaa tutkinto-opiskelijoille ja viisi paikkaa avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille (jälkimmäiset ilmoittautuvat ke 11.1.2017 mennessä avoimen yliopiston puolella avoimen yliopisto-opetuksen haun kautta).