x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset, ryhmät: luokanop. ja yleinen 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet ja tavoitteena olevan tiedon luonteen
- hallitsee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet ja niihin liittyvät aineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
- tuntee laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ryhmiin NettiOpsussa viimeistään 5.2.2017.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Karin Filander, Opettaja
karin.filander[ät]tuni.fi

Opetus

20.2.2017 – 22.5.2017
Itsenäinen työskentely 84 tuntia
Vuorisalon ryhmä (yleinen ryhmä), opetus peruutettu
Filanderin ryhmä (etusija luokanopettajaopiskelijoilla)
Ma 20.2.2017 klo 9.00-12.00, Virta 255
Ma 6.3.2017 klo 9.00-12.00, Virta 120
Ma 20.3.2017 klo 9.00-12.00, Virta 120
Ma 10.4.2017 klo 15.00-18.00, Virta, mikroluokka 53
Ma 24.4.2017 klo 15.00-18.00, Virta 529
Ma 8.5.2017 klo 15.00-18.00, Virta 120
Harjoitukset 24 tuntia

Lisätiedot

Max. 20 opiskelijaa/ryhmä