x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASTUTOR Tuutorina toimiminen 0–2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää vertaistuen merkityksen
- osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet
- tuntee tutkinnon rakenteen

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön.

Tuutori osallistuu tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
- oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, opetusohjelmaan ja opiskelusivuihin
- yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Opettajat

Liisa Ikkala-Toiviainen, Yhteyshenkilö

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset:

- Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja tuutorivastaavan tapaamisiin

- Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)

- Vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn

Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.