x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS14 Vaihtuvasisältöiset erikoiskurssit - Kirjoittamistyöpaja 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on harjaantua tieteelliseen kirjoittamiseen. Seminaarimuotoinen kurssi toimii graduprosessin tukena. Kurssi antaa valmiuksia monenlaisiin kirjallista ilmaisua vaativiin tehtäviin.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastelemme omaa kirjoittajan laatuamme, tieteellisten tekstien ominaispiirteitä ja monia kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä monipuolisia työskentelymenetelmiä käyttäen. Jäsennämme tutkielman kirjoitusprosessia ja madallamme kynnystä kirjoittamaan ryhtymiselle. Kurssi sisältää sekä tunnilla että kotona tehtäviä kirjoitusharjoituksia – ota mukaasi kynä ja lehtiö. Lukupiirityöskentelyssä keskustelemme luettavista artikkeleista. Kirjoittamistyöpaja toimii tasavertaisen vuorovaikutuksen tilana, jossa harjaannumme myös erilaisiin palautteen antamisen tapoihin. Kurssin tarkemmista sisällöistä voidaan sopia osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Minna Santaoja, Vastaava opettaja

Opetus

10.3.2017 – 19.5.2017
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Pe 10.3.2017 - 19.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A 5023

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.