x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Diskursiivinen tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Yleiskuvaus

-maisteriopintojen syventävä kvalitatiivisten menetelmien kurssi

Laadulliseen tutkimukseen sisältyy monenlaisia traditioita ja lähestymistapoja, joista eräs on diskursiivinen tutkimus. Ongelmallista on, että myös diskursiivinen tutkimus jakautuu useammanlaisiin lähestymistapoihin. Kurssilla syvennetään käsitystä erilaisten laadullisen tutkimusasetelmien luonteesta ja harjoitellaan erilaisten diskursiivisten lähestymistapojen hyödyntämistä empiiristen aineistojen (esim. tekstit, haastattelut, luonnollinen aineisto) analyysissa.

Kurssi koostuu luennoista ja niillä tehtävistä harjoituksista, oheislukemistosta sekä harjoitustyöstä.

Kurssi sopii erityisesti opiskelijalle, joka soveltaa tai aikoo soveltaa diskursiivisia lähestymistapoja omassa pro gradu -tutkimuksessaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen aukeaa 30.11. Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Etusijalla ovat yhteiskuntatutkimuksen maisteritutkintoa tekevät opiskelijat

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Miira Niska, Vastaava opettaja
Miira.Niska[ät]uta.fi

Opetus

9.1.2017 – 27.2.2017
Luento-opetus
Luennot ja harjoitukset
Ma 9.1.2017 - 27.2.2017 viikoittain klo 13-16, Linna 5014
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu kurssiaktiivisuudelle, harjoitustyölle sekä oheislukemistojen käsittelylle.