x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.2 Muuttoliike ja työ 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työelämän valtasuhteita, jotka perustuvat työntekijöiden asemaan organisaatioissa, ammatillisiin hierarkioihin ja sukupuolen mukaisiin eroihin. Opiskelija tuntee myös aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteitä.

Tämä on kurssi niille, jotka haluavat paneutua työperäisen muuttoliikkeen nykytilanteeseen sekä sen syihin ja seuraamuksiin. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee kansallisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen perusperiaatteet ja yhteydet työhön ja työllistymiseen. Hän tunnistaa työperäistä (maahan)muuttoa aiheuttavia rakenteita ja mekanismeja. Kurssi tarjoaa analyyttisia apuvälineitä työperäisen (maahan)muuton sosiaalisten seuraamusten käsittelyyn ja arviointiin.

Yleiskuvaus

Kurssi lähtee muuttoliikkeen ja työn dynamiikasta kansalliselta tasolta, mutta keskittyy pääasiassa kansainvälisen muuttoliikkeen ja työn väliseen suhteeseen; tähän viitataan yleensä termillä "työperäinen maahanmuutto". Käsitellään erilaisia makrotason (työvoiman kysyntä, tarjonta ja työnantajien strategiat) sekä yksilötason (köyhyys, suhteellinen deprivaatio, työelämän laatu, perhesyyt ym.) syitä työperäiseen liikkumiseen. Opintojaksossa tarkastellaan myös työvoiman liikkumisen sosiaalisia seurauksia: etnistä diskriminaatiota, työvoiman hyväksikäyttöä, sosiaalista liikkumista, ammatillista järjestäytymistä, työmarkkinoiden lohkoutumista sekä vaikutuksia hyvinvointivaltioon.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Markku Sippola, Vastaava opettaja

Opetus

15.3.2017 – 3.5.2017
Luento-opetus 6 tuntia
Ke 15.3.2017 - 3.5.2017 viikoittain klo 14-16, Linna 5014
Seminaari 8 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Europe’s immigration challenge: Reconciling work, welfare and mobility (2013) E. Jurado & G. Brochmann (eds.) London: I.B. Tauris, pp. 1-58 (first 3 chapters).

Finns Abroad: New Forms of Mobility and Migration (2011). Elli Heikkilä & Saara Koikkalainen (eds.) Institute of Migration Migration Studies C 21, pp. 9-61 (first 3 chapters). http://www.migrationinstitute.fi/files/finns_abroad_c21.pdf

Piore, Michael J. (1979) Birds of Passage: migrant labor and industrial societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Lisätiedot

Suoritustapa: Luennot 6h, seminaarit 8h, esitelmä ja essee työperäisen maahanmuuton sosiaalisista seuraamuksista (perustuu kirjallisuuteen ja luennoilla jaettaviin artikkeleihin).