x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet (verkkokurssi) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva laskentatoimen asemasta yritysjohdon päätöksenteon tukena. Opiskelija osaa hahmottaa yrityksen talouden tavoitteita ja näihin liittyvien laskelmien rakentumista, sekä osaa tuottaa joitakin johdon laskentatoimen peruslaskelmia.

Yleiskuvaus

Opintojakson aihealueet ovat: Yrityksen talousohjaus; Johdon laskentatoimi päätöksenteon tukena; Kustannuskäsitteet ja kustannusten luokittelua; Kustannuslaskenta; Katetuottolaskenta ja analyyttinen tuloslaskenta; Hinnoittelu.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 alkaen

Opettajat

Reetta Kotovaara-Tavasti, Vastaava opettaja
Lauri Lepistö, Vastaava opettaja
Lauri.Lepisto[ät]uta.fi

Opetus

29.8.2016 – 23.10.2016
Itsenäinen työskentely

Oppimateriaalit

  1. Bhimani - Horngren - Datar - Rajan: Ma­nagement and Cost Accounting, Prentice Hall, (2012/uusin painos). Opettajan ilmoittamin osin. Saatavana myös e-kirjana. 
  2. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, (2012/uusin painos). Opettajan ilmoittamin osin.
  3. Suomala - Manninen - Lyly-Yrjänäinen: Laskentatoimi johtamisen tukena. Edita, (2011/uusin painos). Opettajan ilmoittamin osin.
  4. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätiedot

Verkkokurssilla ei ole tenttiä, mutta kurssin suorittaminen edellyttää kirjallisuuden lukemista ja harjoitustehtävien tekemistä viikottain sekä aktiivista osallistumista verkkokeskusteluun. Aktiivinen osallistuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Moodle-alueen tiedotuksia ja viestejä on seurattava lähes päivittäin. Huomioikaa lisäksi, että kaikki kirjat on oltava käytössä heti kurssin alkaessa