x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.4.3 Tasa-arvon edistäminen työnä (verkkokurssi) 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolten ja seksuaalisen tasa-arvon historiaa ja muutossuuntia. Opiskelijalla on valmiuksia toimia asiantuntijana tasa-arvokysymyksissä.

Yleiskuvaus

Hilma-verkosto on järjestänyt suosittua tasa-arvokurssia jo vuodesta 2008. Työelämäopintojen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa koko ajan, ja valtakunnallinen maisterivaiheessa olevien opiskelijoiden tapaaminen toimii eräänä vastauksena juuri tähän. Kurssin lähitapaamisessa tutustutaan tasa-arvoviranomaisiin ja sukupuolentutkimuksen alumneihin. Kurssin tehtäviin kuuluu niin urahaastatteluja kuin projektitöitäkin, joissa perehdytään esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmiin, portfolioihin tai projektisuunnitelmiin.

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia.  Pohditaan myös uutta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädöntöä. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi tulla työksi.

Kurssi järjestetään syksyllä 2016 19.9.-18.11 välisenä aikana. Lähitapaaminen järjestetään Helsingissä 6.-7.10.2016 (klo 9-16 kumpanakin päivänä, 6.10 myös vapaaehtoista iltaohjelmaa).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku kurssille 22.8.-7.9.2016 e-lomakkeella, joka löytyy Hilma-verkoston nettisivuilta osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/#kurssi6

Opettajat

Nina Järviö, Hanna Etholén, Anna Heinonen ja Aiska Hiltunen (Helsingin yliopisto), Vastaava opettaja

Opetus

19.9.2016 – 18.11.2016

Arviointi

Numerolla 1-5.