x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA12 Teemaseminaari "Language and Ethics" 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Seminaarissa tutustutaan sellaisiin kielifilosofisiin aiheisiin ja näkemyksiin, joissa juridisilla ja moraalikäsitteillä on tärkeä asema. Tällaisia käsitteitä ovat esimerkiksi oikea ja väärä teko, rehellisyys, lupa, kielto, velvollisuus, tuomio, todistus, sitoumus, vastuu ja moite. Ensimmäinen tapaaminen on 8.3. Seminaarin 5 op:n suoritus sisältää alustuksen, esseen ja aktiivisen osallistumisen seminaari-istuntoihin.

Seuraavat tapaamiset ovat

15.3. Risto Koskensilta alustaa J.L. Austinista ja hänen kirjastaan "How to Do Things with Words" (suom. "Näin tehdään sanoilla"). Myös Jarkko Halkonen alustaa Austinista. Täksi kerraksi luetaan Moodlesta löytyvät otteet Austinin kirjasta sekä Marina Sbisàn artikkeli ”Act”.

ja

29.3. Aleksi Honkasalo alustaa Jennifer Saulin kirjan "Lying, Misleading and What is Said: An Exploration in Philosophy of Language and in Ethics" luvusta "Lying". Täksi kerraksi luetaan myös Stanford Encyclopedia of Philosophysta James E. Mahonin artikkeli "The Definition of Lying and Deception". Jennifer Saulin esittely löytyy täältä:

https://www.sheffield.ac.uk/philosophy/staff/profiles/saul

Muut tapaamiskerrat ovat 5.4., 12.4., 26.4. ja 3.5. Alustaa voi esimerkiksi Bob Brandomin inferentialismista, Sanford Goldbergin assertiota ja todistusta koskevasta teoriasta, Krista Lawlorin austinilaisesta vakuuttamisen teoriasta ja Saulin kirjan luvuista, joita ei käsitellä 29.3.

Opettajat

Leila Haaparanta, Vastaava opettaja

Opetus

8.3.2017 – 3.5.2017
Seminaari
Ke 8.3.2017 - 24.5.2017 viikoittain klo 13-16, Pinni B4141