x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA3 Teemaseminaari nykyfilosofian klassikoista 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Seminaarissa tutustutaan Gottlob Fregen 1910- ja 1920-luvun kirjoituksiin, Ludwig Wittgensteinin Tractatus-teokseen ja Edmund Husserlin "Karteesisiin mietiskelyihin". Käsiteltävät tekstit ovat Moodlessa seminaarin ensimmäisen kokoontumisen, 18.1., jälkeen. Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovitaan alustusvuoroista. Seminaari kokoontuu tämän jälkeen neljä kertaa, 1.2., 8.2., 15.2. ja 22.2.

Opettajat

Leila Haaparanta, Vastaava opettaja

Opetus

18.1.2017 – 22.2.2017
Seminaari
Ke 18.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 13-16, Pinni B4141