x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILS2A Filosofinen argumentaatio, tulkinta ja kirjoittaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • FILS2 Seminaarit
    Osallistuminen opetukseen - FILS2a Filosofinen argumentaatio, tulkinta ja kirjoittaminen
Filosofian maisteriopinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee filosofian menetelmiä ja menetelmiin liittyviä ongelmia. Hän osaa kirjoittaa filosofisia tutkielmia ja osallistua filosofiseen keskusteluun.

Opettajat

Antti Keskinen, Vastaava opettaja

Opetus

13.9.2016 – 13.12.2016
Seminaari 26 tuntia
Ti 13.9.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B4141

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Seech, Zachary 1997. Writing Philosophy Papers (second edition).

Watson, Richard A. 1992. Writing Philosophy.

Lisätiedot

Opetukseen osallistuminen, harjoitustyö ja tekstianalyysi. Opintojaksolla laaditaan kirjallinen tutkimussuunnitelma pro gradu -tutkielmaa varten ja tutustutaan pro gradu –töiden ohjeisiin ja arvostelukriteereihin.

Seminaariin sisältyy tutkielman tekemisessä tarvittavien tiedonhankintataitojen opetusta.

Suoritustapa: osallistuminen aiheesta järjestettävään seminaariin. Seminaari järjestetään vain kerran lukuvuodessa (syksyllä tai keväällä).

 

Oheismateriaali:

Seech, Zachary 2009. Writing Philosophy Papers (second edition).

Watson, Richard A. 1992. Writing Philosophy.