x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHA12 Itsenäinen projekti: Opintopassi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti liittää akateemisia ja opetusohjelmatarjonnan ulkopuolisia tapahtumia opintoihinsa sekä pohtia tapahtumien sisältöjä oman oppimisensa ja ammatillisen suuntautumisensa valossa ja raportoida niistä kirjallisesti.

Yleiskuvaus

Osallistuminen pohjoismaisiin kieliin liittyviin ruotsinkielisiin luentoihin, seminaareihin ja/tai kulttuuritapahtumiin tutkinto-ohjelman laatiman listan mukaisesti, ja tapahtumista raportoiminen. Opintopassiin voidaan hyväksyä myös muita, opiskelijan itsensä valitsemia tapahtumia, joista on kuitenkin sovittava etukäteen opintopassin vastuuhenkilön kanssa.

Jokainen opintopassilla suoritettava opintopiste edellyttää osallistumista kahteen tilaisuuteen (n. 90 min/tilaisuus). Yhteensä tapahtumia tulee siis olla vähintään kymmenen, jotta 5 opintopistettä täyttyy. Opiskelija pyytää jokaisesta tapahtumasta tapahtuman järjestäjän leiman tai vastuuhenkilön allekirjoituksen sekä laatii noin kahden A4-sivun mittaisen raportin (n. 500 sanaa/raportti). Lopuksi kaikki raportit liitetään yhdeksi oppimisportfolioksi, joka palautetaan vastuuopettajalle.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Koivisto, Vastaava opettaja
Johanna.I.Koivisto[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2016 – 31.12.2016
Pienryhmäopetus 2 tuntia
Ma 5.9.2016 klo 10-12, PinniB 4034
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: Opintopassi ja oppimisportfolio