x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR2 Erilaisuuden kohtaaminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus - Erilaisuudesta moninaisuuteen, 1.vsk 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Erilaisuudesta moninaisuuteen:
Opiskelija
- ymmärtää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kulttuurisen moninaisuuden
- osaa ottaa huomioon yksittäiset lapset ainutlaatuisina yksilöinä ja yhteisönsä jäsenenä
- edistää demokraattisia arvoja ja kaikkien osallisuutta
- ymmärtää minkälaisia tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia kasvattaja tarvitsee monikulttuurisessa kontekstissa


Inklusiivinen varhaiskasvatus:
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa soveltaa toiminnassaan lasten yksilöllisyyttä ja yksilöllisiä tuen tarpeita
- on omaksunut sekä inklusiivisen varhaiskasvatuksen että kasvun ja oppimisen tuen perusteita
- tiedostaa toimintaympäristön muuttamisen merkityksen sekä lasten yksilöllisten että kaikille lapsille yhteisten toimintojen ja oppimisen mahdollistamisessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kaisu Hermanfors, Vastaava opettaja

Opetus

13.3.2017 – 27.4.2017
Pienryhmäopetus 12 tuntia
Ryhmä 1
Ti 14.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 112
Pe 24.3.2017 klo 10.00-11.30, Virta 243
Ma 3.4.2017 klo 10.00-11.30, Virta 352
Ke 19.4.2017 klo 10.00-11.30, Virta 113
Ma 24.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta 113
Ryhmä 2
Ma 13.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 352
Ma 27.3.2017 klo 12.30-14.00, Virta 120
Ke 5.4.2017 klo 12.30-14.00, Virta 120
Ke 19.4.2017 klo 12.30-14.00, Virta 120
Ke 26.4.2017 klo 12.30-14.45, Virta 120
Ryhmä 3
To 16.3.2017 klo 9.15-11.30, Linna K112
Ke 29.3.2017 klo 12.30-14.00, Virta 113
Ke 5.4.2017 klo 10.00-11.30, Virta 352
To 20.4.2017 klo 9.15-10.45, Virta 352
Ke 26.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta 120
Ryhmä 4
Ke 15.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 352, PERUTTU
Pe 31.3.2017 klo 12.30-14.00, Virta 255
To 6.4.2017 klo 10.00-11.30, Virta 112
To 20.4.2017 klo 11.00-12.30, Virta 255
To 27.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta 255
Itsenäinen työskentely 42 tuntia

Arviointiperusteet

Hyväksytty, täydennettävä.

Lisätiedot

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain varhaiskasvatuksen 1. opintovuoden opiskelijat.

Opetusajat löytyvät Kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html