x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOH3 Laaja-alaistava harjoittelu - Opetus- ja koulutushallinnon luennot 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee opetustyön perusteet ja kykenee soveltamaan niitä eri oppiaineiden, tilanteiden ja oppijoiden sekä heidän erityistarpeidensa vaatimalla tavalla
- kykenee ottamaan huomioon turvallisuusnäkökulmat
- hahmottaa koulun toiminnan ja kasvatustyön eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen ja osaa toimia moniammatillisen yhteistyön yhtenä osapuolena oppijan oppimisen tukemiseksi
- hallitsee työssään tarvittavat vuorovaikutustaidot sekä ihmissuhteiden luomisen ja ylläpitämisen vaatimusten moninaisuuden
- kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan integroituja opiskelukokonaisuuksia ja eriyttämään opetustaan ja toimintaansa
- kykenee hankkimaan uutta tietoa ja toimimaan siten, että teoreettinen ja käytännöllinen ymmärrys syvenee ja kykenee kehittämään itseään, opetustaan ja koulua
- arvioi omaa ajatteluaan ja toimintaansa ja ymmärtää oman subjektiivisuutensa ajattelijana ja toimijana
- on sisäistänyt opettajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut sekä ammatin eettisen luonteen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Vesa Toivonen, Vastaava opettaja
vesa.toivonen[ät]tuni.fi

Opetus

25.10.2016 – 22.11.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 25.10.2016 klo 15.00-16.30, Pinni B 1100, Vesa Toivonen
Ti 1.11.2016 klo 15.00-16.30, Pinni B 1100, Vesa Toivonen
Ti 8.11.2016 klo 15.00-16.30, Pinni B 1100, Markku Poutala
Ti 15.11.2016 klo 15.00-16.30, Pinni B 1100, Arja Aalto-Laaksonen
Ti 22.11.2016 klo 15.00-16.30, Pinni B 1100, Arja Aalto-Laaksonen
Pienryhmäopetus 15 tuntia
Itsenäinen työskentely 185 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Harjoitukset 48 tuntia