x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOH3 Laaja-alaistava harjoittelu - Ohjattu opetusharjoittelu 9 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee opetustyön perusteet ja kykenee soveltamaan niitä eri oppiaineiden, tilanteiden ja oppijoiden sekä heidän erityistarpeidensa vaatimalla tavalla
- kykenee ottamaan huomioon turvallisuusnäkökulmat
- hahmottaa koulun toiminnan ja kasvatustyön eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen ja osaa toimia moniammatillisen yhteistyön yhtenä osapuolena oppijan oppimisen tukemiseksi
- hallitsee työssään tarvittavat vuorovaikutustaidot sekä ihmissuhteiden luomisen ja ylläpitämisen vaatimusten moninaisuuden
- kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan integroituja opiskelukokonaisuuksia ja eriyttämään opetustaan ja toimintaansa
- kykenee hankkimaan uutta tietoa ja toimimaan siten, että teoreettinen ja käytännöllinen ymmärrys syvenee ja kykenee kehittämään itseään, opetustaan ja koulua
- arvioi omaa ajatteluaan ja toimintaansa ja ymmärtää oman subjektiivisuutensa ajattelijana ja toimijana
- on sisäistänyt opettajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut sekä ammatin eettisen luonteen.

Opettajat

Paavo Jyrkiäinen, Vastaava opettaja
paavo.jyrkiainen[ät]tuni.fi

Opetus

21.11.2016 – 24.2.2017
Luento-opetus 16 tuntia
Pienryhmäopetus 15 tuntia
Itsenäinen työskentely 185 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Harjoitukset 48 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen e-lomakkeella: 24.10.-4.11.2016. Ilmoittautumislomake ja harjoittelujakson tarkempi kuvaus löytyvät osoitteesta:http://www.uta.fi/normaalikoulu/opettajaharjoittelu/luokanopettajaharjoittelu.html