x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOH2 Perusharjoittelu B - Ohjattu opetusharjoittelu 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetusta
- osaa soveltaa eri aineiden opetusmenetelmiä, didaktisia periaatteita ja sisältöjä opetusta toteuttaessaan sekä kehittää uusia toimintatapoja
- tuntee opetussuunnitelman ja opetussuunnitelmajärjestelmän
- kykenee opettamaan ja arvioimaan oppilaita yksilöllisesti ja ryhmänä sekä ottamaan huomioon turvallisuusnäkökulmat
- kykenee arvioimaan omaa ammatillista toimintaansa ja sen perusteita sekä kehittymään niissä
- tiedostaa omat käsityksensä ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtää niiden vaikutuksen opetukseen
- osaa toimia rakentavassa kollegiaalisessa yhteistyössä kodin ja muiden toimijoiden kanssa, antaa ja hyödyntää palautetta sekä arvioida omaa ja toisten työskentelyä ja oppimista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille pitää ilmoittautua MYÖS e-lomakkeella. Ilmoittautumislinkki löytyy myös Normaalikoulun opetusharjoittelusivustolta: http://www.uta.fi/normaalikoulu/opettajaharjoittelu/luokanopettajaharjoittelu.html

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo, Vastaava opettaja
Kirsi-Liisa.Koskinen-Sinisalo[ät]uta.fi
Johanna Pitkänen, Vastaava opettaja
Johanna.N.Pitkanen[ät]uta.fi

Opetus

20.3.2017 – 19.5.2017
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Ryhmäohjaukset kuvataide, Heli Soiniitty
Ke 29.3.2017 klo 14.00-15.00, Virta 109, kaikki kuvataiteessa harjoittelevat
Ma 3.4.2017 klo 13.15-14.45, Virta 328, 1.-2. luokissa harjoittelevat
Ke 5.4.2017 klo 13.15-14.45, Virta 328, 3.-4. luokissa harjoittelevat
Ke 5.4.2017 klo 15.00-16.30, Virta 328, 5.-6. luokilla harjoittelevat
Ryhmäohjaukset käsityö Miia Collanus/Kari Kouhia
Ke 22.3.2017 klo 15.30-17.00, Virta 333/228
To 30.3.2017 klo 10.15-11.45, Virta 333/228
To 6.4.2017 klo 13.15-14.45, Virta 333/228
Ryhmäohjaukset liikunta Tiina Kujala/Antti Autio
Ke 22.3.2017 klo 9.15-10.45, Linna K 103
Ryhmäohjaukset musiikki Muusa Lehti
To 23.3.2017 klo 10.15-11.15, Virta 109
Ryhmäohjaukset ympäristöoppi (fysiikka ja kemia) Terhi Mäntylä
To 23.3.2017 klo 12.00-13.00, Virta 215
Ryhmäohjaukset (biologia, maantieto ja ympäristöoppi) Hiisivuori Christa ja Vartiainen Sami
Ma 20.3.2017 klo 16.00-17.00, Norssin yläkoulun auditorio
Itsenäinen työskentely 78 tuntia
Seminaari 2 tuntia
Harjoitukset 35 tuntia
Opetusharjoittelu

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen e-lomakkeella 9.2.-23.3.2017. Ilmoittautumislomake ja harjoittelujakson tarkempi kuvaus löytyvät osoitteesta:http://www.uta.fi/normaalikoulu/opettajaharjoittelu/luokanopettajaharjoittelu.html