x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOH1 Perusharjoittelu A - Ohjattu opetusharjoittelu 5 op 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetusta
- osaa soveltaa eri aineiden opetusmenetelmiä, didaktisia periaatteita ja sisältöjä opetusta toteuttaessaan sekä kehittää uusia toimintatapoja
- tuntee opetussuunnitelman ja opetussuunnitelmajärjestelmän
- kykenee opettamaan ja arvioimaan oppilaita yksilöllisesti ja ryhmänä sekä ottamaan huomioon turvallisuusnäkökulmat
- kykenee arvioimaan omaa ammatillista toimintaansa ja sen perusteita sekä kehittymään niissä
- tiedostaa omat käsityksensä ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtää niiden vaikutuksen opetukseen
- osaa toimia rakentavassa kollegiaalisessa yhteistyössä kodin ja muiden toimijoiden kanssa, antaa ja hyödyntää palautetta sekä arvioida omaa ja toisten työskentelyä ja oppimista.

Opettajat

Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo, Vastaava opettaja
kirsi-liisa.koskinen-sinisalo[ät]tuni.fi

Opetus

3.10.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus 4 tuntia
Pienryhmäopetus 18 tuntia
Itsenäinen työskentely 74 tuntia
Seminaari 4 tuntia
Harjoitukset 35 tuntia

Lisätiedot

Ilmoittautuminen e-lomakkeella 29.8.-16.9.2016. Ilmoittautumislomake ja harjoittelujakson tarkempi kuvaus löytyvät osoitteesta:http://www.uta.fi/normaalikoulu/opettajaharjoittelu/luokanopettajaharjoittelu.html