x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet - Seminaari/työpaja 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ryhmätutkimuksen keskeiset käsitteet ja tutkimuskysymykset. Hän osaa tarkastella esimerkiksi ryhmän sisäisiä ja ryhmien välisiä suhteita, ennakkoluuloja, ryhmän luovuutta sekä organisaatiokulttuuria. Opiskelija osaa kriittisesti soveltaa ryhmätutkimuksen tuloksia omaan elinympäristöönsä.

Yleiskuvaus

Kurssi harjaannuttaa havainnoimaan ja analysoimaan ryhmien toimintaa ja ryhmien välisiä suhteita. Kurssi sisältää luento-opetusta ja ryhmätöitä. Läsnäolo luennoilla on pakollinen. Kurssin arvosana määräytyy ryhmätyön, tentin ja esseen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää paneutunutta työskentelyä.  Kurssilla ovat etusijalla yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman omat opiskelijat (väh.2. vuoden opiskelijat).

Alustava aikataulu

5.9.-10.10. klo 9.00 - 12.00 (luento-opetusta ja harjoituksia)

17.10. ei ole tapaamista

24.10. klo 10.00 - 12.00 (posterinäyttely)

Opintopisteet jakautuvat kurssilla seuraavasti (suluissa vastaavat tuntimäärät):

a) Luennot ja harjoitustehtävät: 1 op (lähiopetus 20 h + harjoitustehtävät 7 h)

b) Tentti ja kirjallinen työ: 3 op (80 h)

c) Ryhmätyö: 1 op (27 h)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille voidaan ottaa enintään 40 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat etusijalla.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä korkeintaan 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi (hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Eerika Finell, Vastaava opettaja
Eerika.Finell[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2016 – 24.10.2016
Seminaari
Luennot ja harjoitukset
Ma 5.9.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 9-12, PinniB3107
Posterinäyttely
Ma 24.10.2016 klo 10-12

Arviointi

Numerolla 1-5.