x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA17 Visuaalisen journalismin perusteet (avoin yliopisto) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee uutiskuvaamisen perusteet ja on saanut tuntumaa toimitusympäristön sisäiseen yhteistyöhön. Hän on syventänyt digitaalisen valokuvauksen ja kuvatuotannon taitojaan, tuntee uutiskuvan lajityypit, historiaa ja eettistä normistoa ja osaa soveltaa niitä kuvajournalistin työssä.

Lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää visuaalisen journalismin ilmaisulliset mahdollisuudet ja osaa kiinnittää niihin huomiota omassa työskentelyssään.

Yleiskuvaus

HUOM! Tämä on tarkoitettu muille kuin journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Luennot koostuvat kahdesta osasta: Kuvajournalismin historia ja tulevaisuus -luentosarjasta syksyllä ja varsinaiset visuaalisen journalismin luennot keväällä.

Kurssilla opitaan visuaalisuuteen liittyvää teoriapohjaa, historiaa, ammattikäytänteitä ja -etiikkaa.

Opettajat

Anssi Männistö, Vastaava opettaja
anssi.mannisto[ät]tuni.fi

Opetus

27.10.2016 – 2.5.2017
Luento-opetus
Kuvajournalismin historia ja tulevaisuus -luennot
To 27.10.2016 - 3.11.2016 viikoittain klo 16-19, Päätalo ls. A4, 3.11. Pinni B3107
Ti 8.11.2016 klo 16-19, Päätalo ls. A4
To 17.11.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 16-19, Päätalo ls. A4
To 8.12.2016 klo 16-18, Päätalo / Media-aukio, Tentti/posterinäyttely
Visuaalisen journalismin luennot
Ma 6.3.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 15.15-17.00
Ti 2.5.2017 klo 16.15-18.00

Lisätiedot

Kuvajournalismin historia ja tulevaisuus -luentojen aiheet:
1) Kuvausteknologioiden ja -metodien muutos
2) Kuva lehdessä
3) Sodan ja kriisien kuva
4) Valokuva vaikuttajana ja kuvan etiikka
5) Valokuvan kaupungit ja katuvalokuvaus
6) Kuvajournalismin tulevaisuus