x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEP3 Tietokantojen perusteet - Näyttökoe, syksy 2016 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
? tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
? tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
? osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
? osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
? osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla

Opettajat

Kati Iltanen, Vastaava opettaja
kati.iltanen[ät]tuni.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

9.9.2016 – 9.9.2016
Kirjatentti
Pe 9.9.2016 klo 12-15, Pinni B0020