x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Verkkokurssi, slk, avoin yo, paikkoja myös tutkinto-opiskelijoille, Tre 4 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet ja tavoitteena olevan tiedon luonteen
- hallitsee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet ja niihin liittyvät aineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
- tuntee laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena 24.10.-16.12.2016.

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja
Sirpa.H.Makinen[ät]uta.fi

Opetus

24.10.2016 – 16.12.2016
Itsenäinen työskentely 84 tuntia
Harjoitukset 24 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Pakollinen edeltävä opintojakso: KASA10.
KASA12 Toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena. Yhteisopetusta (tutkinto-opiskelijat ja avoimen opiskelijat), max 20 opiskelijaa.