x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa antropologian keskeiset osa-alueet. Opiskelija hahmottaa poliittisen antropologian, talousantropologian ja uskontoantropologian tapoja lähestyä tutkimuskohdettaan, ja hän tunnistaa antropologialle tyypillisen tavan tarkastella taloutta, politiikkaa ja uskontoa etnografisesti sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Hän tuntee etnografisen kirjoittamisen tavan, jossa empiriaa ja teoreettista ajattelua yhdistetään toisiinsa. Lisäksi hän osaa esittää antropologiseen ajatteluun pohjautuvia kysymyksiä näiltä osa-alueilta.

Yleiskuvaus

Kurssilla luetaan erilaisia talous- ja uskontoantropologiaan sekä poliittiseen antropologiaan liittyviä tekstejä ja opiskelijat tekevät luetusta materiaalista erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssilla harjoitellaan sekä suullista esittämistä että eri tyylisten tekstien kirjoittamista perehtyen monipuolisesti antropologiseen tutkimuskirjallisuuteen.

Kurssilla on läsnäolovelvollisuus.

Kurssille osallistuminen edellyttää että kurssi SOS4.5 Sosiaaliantropologia on suoritettu tai sen suorittaminen on kesken, mutta ainakin verkkoluennot on tentitty.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille osallistuminen edellyttää että kurssi SOS4.5 Sosiaaliantropologia on suoritettu.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen (/yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen) suorittamiseksi (hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Mari Korpela, Vastaava opettaja
Mari.Korpela[ät]uta.fi

Opetus

13.1.2017 – 7.4.2017
Luento-opetus
Pe 13.1.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 12-14, Linna 6017, Poikkeukset: 10.2., 17.2. ja 24.3. tila on Linna 5026-5027
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arvostelu perustuu kurssin aikana tehtyihin tehtäviin ja opiskelijoiden aktiivisuuteen.

Lisätiedot

Kurssilla on läsnäolovelvollisuus.

Kurssille osallistuminen edellyttää että kurssi SOS4.5 Sosiaaliantropologia on suoritettu tai sen suorittaminen on kesken, mutta ainakin verkkoluennot on tentitty.