x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP3 Viestinnän etiikka - verkkokurssi (avoin yliopisto) 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee viestinnän eettiset periaatteet ja osaa myös arvioida median ja muiden viestijöiden toimintaa niitä koskevien keskeisten oikeusnormien näkökulmasta. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa toimintaan median ja viestinnän ammateissa ja kriittisenä mediakansalaisena, ymmärtäen oikeudelliset ja eettiset oikeudet ja velvollisuudet niin median tekijänä, kohteena kuin käyttäjänäkin.

Opettajat

Lisätiedot

Opintojakson voi suorittaa verkossa (Moodlessa) kautta vuoden.