x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAS40 Austerity-seminaari 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden maisteriopinnot
Taloustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti talouskuripolitiikan historian, tavoitteet, perustelut ja seuraukset sekä osaa arvioida sitä kriittisesti talouspoliittisten vaihtoehtojen näkökulmasta. Opintojakso ja erityisesti siihen kuuluva englanninkielisen tiedekirjan (Blyth: Austerity) suomentaminen tuottaa tutkimus- ja työelämävalmiuksia paitsi sisällöllisessä ja esitysteknisessä mielessä myös tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn osallistumisen muodossa.

Yleiskuvaus

Seminaari koostuu kahdesta osasta: suomennettavan tiedekirjan sisällöllisistä ja kääntämisteknisistä luennoista ja suomennostiimiin osallistumisesta yhteisseminaareineen (5 op) sekä kirjaan ja siihen liittyvään muuhun materiaaliin perustuvasta seminaarityöstä ja sen pohjalta laaditusta, Alusta!-verkkolehdessä julkaistavasta artikkelista (5 op). Opiskelija voi suorittaa joko ensimmäisen osan tai koko 10 op:n kokonaisuuden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hannu Laurila, Vastaava opettaja
Hannu.Laurila[ät]uta.fi
Olli Herranen, Vastaava opettaja
Olli.Herranen[ät]uta.fi
Markku Konttinen, Yhteyshenkilö
Markku.Konttinen[ät]uta.fi

Opetus

30.9.2016 – 3.3.2017
Ryhmätyöskentely
Seminaari
Austerity-seminaari
Pe 30.9.2016 klo 8-12, Pinni ls. A1081, Seminaarin 1. kokoontuminen
Pe 7.10.2016 klo 8.30-12, päätalo ls. A08
Pe 14.10.2016 klo 8.30-12, Pinni ls. A3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

- Mark Blyth: Austerity – the History of a Dangerous Idea (2014)
- Muu luennoilla annettava materiaali

Lisätiedot

Kurssille ilmoittautuneista valitaan enintään 20 opiskelijaa, jotka jaetaan 4-5 monitieteiseen käännöstiimiin niin, että kunkin vetäjänä toimii käännöstieteen opiskelija. Osuuskunta Vastapaino julkaisee kirjasuomennoksen keväällä 2017.

Opintojakson suoritusmerkintävaihtoehdot ovat seuraavat:

Taloustieteen syventävät sovelluskurssit, KATTAS40

Sosiaalitieteiden teoria III, SOSM6.1

Sosiaalitieteiden teoria III, SOSM6.3

Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot SOST10.1

Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot SOST10.3

Opiskelija voi kohdistaa suoritusmerkinnän haluamallaan tavalla ja myös jakaa 10 op:n suorituksen kahden eri kohteen kesken.