x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA2 Ylirajainen muisti ja muistin politiikat 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kollektiiviseen muistiin ja ylirajaisuuteen liittyvää uusinta tutkimuskirjallisuutta ja kysymyksenasetteluja sekä osaa jäsentää ilmiötä historiantutkimuksen ja muistintutkimuksen monitieteisistä näkökulmista.

Yleiskuvaus

Kollektiivista muistia välittävät ja vaalivat ryhmät. Tutkijoiden päähuomio on pitkään keskittynyt kollektiivisen muistin kansallisiin muotoihin – tämä on ymmärrettävää, sillä ajatus kansallisesta muistista ja kulttuuriperinnöstä on nivoutunut 1800-luvulta lähtien kiinteäksi osaksi kansallisen identiteetin ja kansallisvaltioiden rakentamisen projekteja. Viimeaikaisen transnationaalin tutkimuksen innoittamana myös kollektiivista muistia on alettu tarkastella yhä useammin ylirajaisesta näkökulmasta: valtioiden välisenä ja valtioiden rajoja ylittävänä ilmiönä.

Muistamiseen, historiakulttuuriin ja muistin politiikoihin sekä näiden tutkimiseen liittyvät ylirajaiset kytkennät ovat myös luentokurssimme keskiössä. Kurssilla tarkastellaan ylirajaisen muistin muovautumisen edellytyksiä, sen aloitteentekijöitä ja keskeisiä instituutiota (esim. UNESCO) sekä valtioiden rajat ylittävälle muistamisen kulttuurille otollisia teemoja, kuten traumaa tai Interrail-matkamuistoja. Pohdimme, miten muistot ylittävät valtioiden välisiä rajoja ja kuinka toisaalta rajat estävät yhteisöllistä muistamista. Lisäksi analysoimme, kuinka jaettuja kertomuksia rakennetaan ja minkälaisia ongelmia ja ristiriitaisuuksia ylirajaiseen muistin kulttuureihin liittyy. Toivotan kurssille tervetulleiksi kaikki muistamisesta (ja unohtamisesta) sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla kiinnostuneet osallistujat!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tanja Vahtikari, Vastaava opettaja
Tanja.Vahtikari[ät]uta.fi

Opetus

28.10.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Pe 28.10.2016 - 9.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A2A
Pe 16.12.2016 klo 10-12, Päätalo A3, Tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja lukuseminaariin, tentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa.

Oppimateriaalit

Saatavissa kurssin aikana kurssin moodle-alustalla.

Lisätiedot

Kurssin aikataulu:

28.10. Tanja Vahtikari, TaY: Kollektiivisesta muistamisesta, unohtamisesta ja ylirajaisuudesta

4.11. Tanja Vahtikari, TaY: UNESCO ylirajaisena muistiorganisaationa – yhteisen globaalin historian kertomus vs. kansalliset tulkinnat

11.11. Silja Laine, TY: Sosiaalinen media yhteisöllisen muistamisen välineenä

18.11. Ville Kivimäki, TaY: Väkivallan muistot ja kulttuurinen trauma

25.11. Lukuseminaari kahdessa ryhmässä (aineisto tulee Moodleen kurssin alkaessa 28.10.)

2.12. Eerika Koskinen-Koivisto, HY: Synkkä kulttuuriperintö: toisen maailmansodan ylisukupolviset muistot Suomen Lapissa

9.12. Mikko Manka, Tay: Interrail, matkamuistot ja ylirajaisuus

16.12. Luentotentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa