x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM6.3 Austerity-seminaari 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti talouskuripolitiikan historian, tavoitteet, perustelut ja seuraukset sekä osaa arvioida sitä kriittisesti talouspoliittisten vaihtoehtojen näkökulmasta. Opintojakso ja erityisesti siihen kuuluva englanninkielisen tiedekirjan (Blyth: Austerity) suomentaminen tuottaa tutkimus- ja työelämävalmiuksia paitsi sisällöllisessä ja esitysteknisessä mielessä myös tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn osallistumisen muodossa.

Yleiskuvaus

Seminaari koostuu kahdesta osasta: suomennettavan tiedekirjan sisällöllisistä ja kääntämisteknisistä luennoista ja suomennostiimiin osallistumisesta yhteisseminaareineen (5 op) sekä kirjaan ja siihen liittyvään muuhun materiaaliin perustuvasta seminaarityöstä ja sen pohjalta laaditusta, Alusta!-verkkolehdessä julkaistavasta artikkelista (5 op). Opiskelija voi suorittaa joko ensimmäisen osan tai koko 10 op:n kokonaisuuden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuneista valitaan enintään 20 opiskelijaa.
Huom! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 23.9. asti.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hannu Laurila, Vastaava opettaja
Hannu.Laurila[ät]uta.fi
Olli Herranen, Vastaava opettaja
Olli.Herranen[ät]uta.fi
Markku Konttinen, Yhteyshenkilö
Markku.Konttinen[ät]uta.fi

Opetus

30.9.2016 – 3.3.2017

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

  • Mark Blyth: Austerity – the History of a Dangerous Idea (2014)
  • Muu luennoilla annettava materiaali

Lisätiedot

Opetus perjantaisin 8.30-12.00 ls. Pinni A1081, ks. tarkemmat tiedot https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=34454

Kurssille ilmoittautuneista valitaan enintään 20 opiskelijaa, jotka jaetaan 4-5 monitieteiseen käännöstiimiin niin, että kunkin vetäjänä toimii käännöstieteen opiskelija. Osuuskunta Vastapaino julkaisee kirjasuomennoksen keväällä 2017.

Opintojakson suoritusmerkintävaihtoehdot ovat seuraavat:

Taloustieteen syventävät sovelluskurssit, KATTAS40

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II

SOST10.1 Yhteiskuntateoria: keskeiset käsitteet ja nykyvirtaukset

SOST10.3 Sosiologian klassikot

Opiskelija voi kohdistaa suoritusmerkinnän haluamallaan tavalla ja myös jakaa 10 op:n suorituksen kahden eri kohteen kesken.