x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet, hoitotieteen opiskelijoille, luennot 2 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen periaatteet
- tuntee terveyden edistämisen ja kansanterveystyön toteutumisen suomalaisessa yhteiskunnassa, eri ikäryhmissä ja yhteisöissä

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 klo 10 - 20.2.2017

Opettajat

professori Arja Rimpelä, Vastaava opettaja
yliopistonlehtori Sari Fröjd, Opettaja
professori Clas-Håkan Nygård, Opettaja
yliopistonlehtori Kristiina Tiainen, Opettaja
yliopisto-opettaja Mira Palonen oppimispäiväkirjan vastaanottaja, Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Ma 6.3.2017 klo 9-14, LS A210-211 (Arvo-rakennus, Lääkarinkatu 1)
Pe 10.3.2017 klo 9-15, Auditorio F115 (Arvo-rakennus, Lääkärinkatu 1)
Pe 17.3.2017 klo 9-15, Auditorio F114 (Arvo-rakennus, Lääkarinkatu 1)
Ma 20.3.2017 klo 9-15, LS A210-211
Pe 24.3.2017 klo 9-15, Audiotorio F114
Ma 27.3.2017 klo 9-15, LS A210-211
Pe 31.3.2017 klo 9-15, Auditorio F114

Lisätiedot

Hoitotieteen opiskelijat tekevät teemapäivistä oppimispäiväkirjan erillisen ohjeen mukaan.

Hoitotieteen opiskelijoille vaihtoehtoinen suoritustapa sähköinen tentti, periodi 3.