x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, kansanterveystieteen opiskelijoille 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteet
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa kuvata laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 klo 10 - 16.12.2016

Opettajat

Anu Katainen, Vastaava opettaja
Jari Kylmä, Vastaava opettaja
Jari.Kylma[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus
Ti 10.1.2017 klo 12-16, Auditorio F115 (Arvo-rakennus, Lääkärinkatu 1)
Ti 17.1.2017 klo 12-16, LS A210-211 (Arvo-rakennus, Lääkarinkatu 1)
Ma 23.1.2017 klo 12-16, LS A210-211
Pe 27.1.2017 klo 12-16, Auditorio F115
Harjoitukset
Ke 11.1.2017 klo 10-12.30
Ti 24.1.2017 klo 12-15
Ti 7.2.2017 klo 12-15, rh A312/rhA313
Ti 14.2.2017 klo 12-15, rh A312/rhA313
Ti 28.2.2017 klo 12-15, rh A312/rhA313