x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, hoitotieteen opiskelijoille 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteet
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa kuvata laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 klo 10 - 28.2.2017

Opettajat

Mervi Roos, Vastaava opettaja
Mervi.Roos[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus
Luennot on katsottavissa kurssin Moodle-alueelta 20.3. alkaen.
Harjoitukset
Ke 26.4.2017 klo 15.00-18.30, mikroluokka 72, Arvo, Lääkärinkatu 1
Ke 3.5.2017 klo 15.00-18.30, ml 72
Ke 10.5.2017 klo 15.00-18.30, ml 72
TENTTI: SÄHKÖINEN TENTTI AJALLA 15. - 31.5. JA UUSINTA AJALLA 7.-21.8.