x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät (verkko + intensiiviharjoitukset) - Luennot ja harjoitukset 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kvantitatiivisen tutkimuksen metodologiaa ja osaa liittää tutkimusotteen empiirisen sosiaalitutkimuksen kenttään sekä tiedostaa sen merkityksen yhtenä tieteellisen tiedon tuottamisen tapana. Opiskelija hallitsee kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin, peruskäsitteet ja tutkimuseettiset kysymykset sekä osaa soveltaa tätä tietämystä erilaisten tutkimusasetelmien, aineistojen ja analyysitapojen arvioimiseen. Opiskelijalla on perustiedot vaadittavien työkalujen (SPSS) hallinnasta ja hän osaa toteuttaa kvantitatiivisen tutkimuksen suunnittelua, aineiston hankintaa ja analyysiä sekä raportoida tutkimusta ohjatusti.

Yleiskuvaus

Tämä kurssi on kontaktiopetuskurssille ja verkkokurssille vaihtoehtoinen tapa suorittaa sosiaalitieteiden kvantitatiivisten tutkimusmetelmien kurssi. Kurssin asia sisältö on sama kuin edellämainituissa, mutta kurssilla painotetaan hieman enemmän menetelmien tilastotieteellistä/matemaattista puolta. Kurssi eroaa myös toteutustavaltaan. Kurssi koostuu verkko-opiskelusta, itseopiskelusta sekä intensiivikontaktiopetuksesta.

Kurssin luento- ja itseopiskelu osuus suoritetaan siis verkossa suorittamalla Helsingin yliopiston ylläpitämän avoimen MOOC kurssin Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (oheisessa linkissä viime kesällä toteutetun vastaavan kurssin esittely)  https://courses.helsinki.fi/fi/a78240/112330675

Kurssin luentoihin ja muihin materiaaliehin tutustutaan itsenäisesti sen mukaan, kun ne MOOC: ssa aukeavat. MOOC kurssi sisältää myös tehtäviä, jotka palautetaan kurssin koordinaattorille aikataulun mukaan. Kurssi tentitään Tampereen yliopistossa tenttitilaisuudessa, ei siis MOOC kurssin tenttinä verkossa.

MOOC kurssi syksyn aikataulu on vielä avoin, mutta viime syksynä se kurssi toteutettiin syyskyyn ja seuraavan helmikuun välillä. Aikataulu on oletettavasti samanlainen.

Tuon osuuden jälkeen (arvioilta helmikuussa 2017) järjestetään 3 päivän intensiivikontaktiopetus (7 tuntia per päivä), jossa opetellaan SPSS käyttöä ja analyysien tekoa. Tämä osuus suoritetaan itsenäisellä analyysitehtävällä.

Kurssi on suunnattu niille, jotka haluavat matemaattisempaa lähestymistapaa kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, jotka ovat halukkaita opiskelemaan itsenäisesti (myös tilastotieteen perusasioita), ja jotka kokevat intensiiviopetuksen soveltuvaksi muodoksi opetella SPSS tilasto-ohjelmaa.

Tällaista opetusmuotoa kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa ja siksi opiskelijamäärä on rajattu 10 opiskelijaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Noora Ellonen, Vastaava opettaja
Noora.Ellonen[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2016 – 14.12.2016

Arviointiperusteet

Luento + oheismateriaalitentti

Analyysiharjoitus

Lisätiedot

Kurssin koordinaattorina toimii Noora Ellonen, jolta voi kysyä lisätietoja.

Lisätietoa MOOC kurssista Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen löytyy kurssin nimellä osoitteesta mooc.helsinki.fi.