x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOR8 Artikkelipraktikum: Kirjeitä sodasta ja rakkaudesta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kirjetutkimuksen kurssilla toteutetaan opettajan johdolla oma pienoistutkimus ja harjoitellaan tieteellisen artikkelin kirjoittamista ja artikkelikokoelman toimittamista. Kurssi on tarkoitettu syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssi sopii jatkoksi keväällä 2016 järjestetylle kurssille SUOA6 Puhutun ja kirjoitetun kielen rajapinnassa: kirjoittajan murretaustan heijastuminen sota-ajan kirjeissä. Mukaan voivat kuitenkin hyvin tulla myös sellaiset opiskelijat, joilla ei ole aiempaa kokemusta kirjetutkimuksesta.

Tutkimusaineistona käytetään Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkiston sota-aikaisten kirjeiden kokoelmaa. Tarkastelu kohdistetaan ensisijaisesti sellaiseen puolisoiden tai perheenjäsenten väliseen kirjeenvaihtoon, jossa molempien osapuolten kirjeitä on säilynyt. Näistä on mahdollista tarkastella esimerkiksi kirjeitse käytävän keskustelun erityispiirteitä, perhekunta- tai yksilökohtaisia ilmaisutapoja, tunteista kirjoittamista tai kirjoitustaitojen kehittymistä kirjeenvaihdon myötä. Myös muut, opiskelijoiden omia kiinnostuksen kohteita mukailevat aineisto- ja aiherajaukset ovat mahdollisia.

Artikkelipraktikumissa harjoitellaan kielen asiantuntijan työelämätaitoja: tieteellistä kirjoittamista, toisten tekstien toimittamista ja vertaisarviointia. Kurssin aiheesta on mahdollista jatkaa gradutyöskentelyyn. Kurssisuoritus on 5 op:n laajuinen, ja kurssin hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat työskentelystään opettajalta erillisen todistuksen. Valmis artikkelikokoelma pyritään julkaisemaan yksikön sähköisessä B-julkaisusarjassa, eli praktikumin suorittaneet opiskelijat saisivat näin julkaistua tieteellisen artikkelin.

Suoritustapa:

Kurssi on praktikum-muotoinen, eli se yhdistelee erilaisia toimintamalleja. Kurssi sisältää mm. tiedonetsintää, arkistotyöskentelyä, harjoituksia ja itsenäistä kirjoitustyötä sekä toisten kirjoittamien artikkeleiden vertaisarviointia.

Kurssilla perehdytään yhdessä kirjetutkimuksen teoriaan ja kirjeistä tehtyihin tutkimuksiin. Opiskelijat tutustuvat alalta tehtyihin tutkimusartikkeleihin ja esittelevät niitä ryhmälle.

Aineiston parissa työskentelyä harjoitellaan Kansanperinteen arkiston sota-aikaiseen, käsin kirjoitetun kirjekokoelman parissa. Kukin opiskelija kokoaa omaa tutkimustaan varten pienen kirjeaineiston (10–20 kirjettä): etsii kirjeet arkistosta opettajan ja arkistovirkailijoiden avustamana ja siirtää ne yhdessä sovittuja kirjaamisperusteita noudattaen tietokonemuotoon. Näin tuotettua kirjeaineistoa käytetään kurssilla tehtävien pienoistutkimusten lähdeaineistona.

Opiskelijat valitsevat opettajan avustamina itseään kiinnostavan tutkimuksen kohteen ja selvittävät valittua aihetta sekä teoreettisesti että kootun kirjeaineiston valossa. Kukin kurssilainen kirjoittaa kurssin aikana oman tutkimusartikkelin ja toimii lisäksi kahden artikkelin vertaisarvioijana. Kurssilaiset osallistuvat myös artikkelikokoelman toimitustyöhön. Praktikum-muotoinen työskentely edellyttää kurssilaisilta omatoimisuutta, aktiivisuutta ja läsnäoloa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi

Opetus

19.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 19.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat edellä esitellyt kurssisuorituksen osa-alueet.