x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Keskustelunanalyysin perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään välittömään (kasvokkaiseen) sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sen perustavaan merkitykseen sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja muokkaamisessa. Tarkastelun kohteena on vuorovaikutusprosessi ihmisten yhteistoiminnan yhtenä keskeisenä, jaettua sosiaalista todellisuutta rakentavana ulottuvuutena.

Kurssilla tutustutaan keskustelunanalyyttiseen tutkimusprosessiin. Puhutun kielen ohella kurssilla kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen kehollisena toimintana ja tarkastellaan mm. katseen suuntautumista, sekä käsieleiden, tilankäytön ja kasvonilmeiden organisoitumista kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Kurssi sopii kaikille vuorovaikutusilmiöistä kiinnostuneille.

Kurssi koostuu luennoista, luentoihin liittyvistä harjoituksista, kotitehtävistä sekä lyhyestä ennakkotehtävästä. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen vaatii osallistumista luentoseminaareihin ja harjoituksiin, sekä kotitehtävien suorittamista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 26.2.2017 mennessä. Kurssille otetaan 16 osallistujaa. Jos osallistujien määrää joudutaan karsimaan, valintakriteerejä ovat yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa opiskelu, sosiaalitieteen perusopintojen suorittaminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Aku Kallio, Vastaava opettaja
Julia Katila, Vastaava opettaja
Julia.Katila[ät]uta.fi

Opetus

8.3.2017 – 26.4.2017
Seminaari
Ke 8.3.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 13-16, Linna 5016

Arviointi

Numerolla 1-5.