x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
* ymmärtää toisten opiskelijoiden tekemiä harjoitustehtävien ratkaisuja ja harjoitustöitä sekä osaa arvioida niitä
* pystyy neuvomaan erilaisissa ongelmatilanteissa ja tarjoamaan erilaisia ratkaisumalleja
* pystyy neuvomaan opinnoissa käytettävien työtapojen ja työkalujen käytössä
* osaa toimia vertaistukena aktiivisessa vuorovaikutuksessa
* ymmärtää aikaisempaa syvällisemmin itse oppimaansa kyseisen opintojakson sisältöä

Yleiskuvaus

Toisten opiskelijoiden perehdyttäminen opintojaksojen sisältöön ohjaamalla erilaisia harjoitustehtäviä ja -töitä.

Opintojakson aikana opiskelija:

  • valvoo vertaisohjaustilanteissa työskentelyä
  • neuvoo erilaisissa ongelmatilanteissa
  • neuvoo työtapojen ja työkalujen käytössä
  • pitää opetustuokioita opinnoissa käytettävien työkalun käytöstä
  • tekee kirjallisen raportin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittatuuminen sähköpostitse vastuuopettajalle, joka lisää opiskelijat kurssin Moodle-alueelle.

Opettajat

Timo Poranen, Vastaava opettaja
Timo.T.Poranen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

1.8.2016 – 31.7.2017
Luento-opetus
Ti 11.10.2016 klo 13-14, Pinni B, Simspace

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

12h vertaisohjaustyöskentelyä ja sen kirjallinen raportointi vastaavat 1 opintopistettä.

Lisätiedot

Jakso on vain tietojenkäsittelytieteiden, matematiikan ja tilastotieteen sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-opiskelijoille. Opiskelijan tulee olla etukäteen yhteydessä vastuuopettajaan. Opintopisteet voi saada, kun toimittaa ohjeiden mukaan laaditun raportin.