x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOE7.1 Musiikin tiedolliset valmiudet ja niiden soveltaminen - Musiikkitieto 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää kuuntelukasvatusta osana monipuolista musiikkikasvatusta
- analysoida suomalaisen kansanmusiikin, maailman musiikkikultuurien sekä länsimaisen taidemusiikin ominaispiirteitä sekä käyttää näitä opetuksessaan
- soveltaa säveltapailun perusteita pedagogisesti
- luoda puitteita luovan musiikin tuottamisen ja säveltämisen toteuttamiselle
- soveltaa koskettimilla länsimaista sävellajiharmoniaa itsenäisesti ja tuottaa sen perusteella sekä säestyksiä että omaa musiikkia.

Opettajat

Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi

Opetus

27.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 51 tuntia
Harjoitukset 24 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä tentti

Lisätiedot

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html