x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOE8.1 Liikunta pedagogisena ilmiönä - A Liikunnan ainedidaktiikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- jäsentää liikuntapedagogiikan keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä ja osaa arvioida näitä kriittisesti
- ymmärtää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vaatimuksen koulun liikuntakasvatuksen lähtökohtana ja osaa tästä lähtökohdasta käsin järjestää turvallista, toiminnallista ja onnistumista tuottavaa liikuntakasvatusta erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opettajat

Tiina Kujala, Vastaava opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi
Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi

Opetus

7.9.2016 – 14.12.2016
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Itsenäinen työskentely 86 tuntia
Seminaari 23 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojaksoon kuuluvat liikuntamuodot ovat tanssi, suunnistus, mailapelit, taaksesyöttöpelit ja käsipallo.

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html