x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOE4.1 Kuvakulttuuri - 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida omaa kuvallista ilmaisuaan ja persoonallista kuvallista käsialaansa
- hallitsee kohtalaisesti tärkeimmät kuvallisen ilmaisun menetelmät ja ymmärtävät välineiden käytön perusteet sekä kunnollisten materiaalien merkityksen kuvallisessa ilmaisussa
- näkee kuvallisen ilmaisun yhtenä keinona havainnoida, tutkia ja tulkita ympäröivää maailmaa
- osaa soveltaa oppimaansa koulun kuvataideopetukseen.

Opettajat

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
jouko.pullinen[ät]tuni.fi
Juha Merta, Vastaava opettaja
juha.merta[ät]tuni.fi

Opetus

1.9.2016 – 26.5.2017
Luento-opetus 30 tuntia
Ryhmätyöskentely 70 tuntia
To 16.3.2017 - 23.3.2017 viikoittain klo 9.00-14.00, Virta 328 & 338
To 30.3.2017 klo 12.00-16.00, Virta 328 & 338
To 6.4.2017 klo 9.00-14.00, Virta 328 & 338
To 20.4.2017 - 18.5.2017 viikoittain klo 9.00-13.00, Virta 328 & 338
Sarjakuvataide
Pe 31.3.2017 klo 9.00-15.00, Virta 328 & 338
Pe 28.4.2017 klo 9.00-15.00, Virta 328 & 338
Itsenäinen työskentely 148 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Lukupiiri 12 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt. Kurssi sisältää 1-3 kritiikkityötä.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuteen erillisen haun kautta valituille opiskelijoille.  Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html