x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOE1.1 Lapset ympäristönsä tutkijoina - Ympäristökasvatus 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Ympäristökasvatus (2 op)
Opiskelija
- osaa toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden

Käsityö (2 op)
Opiskelija on kehittänyt valmiuksiaan ohjata esi- ja alkuopetuksessa lapsilähtöisiä, kokemuksellisia, monipuolisia ja pitkäjänteisiä käsityöprosesseja ilmaisun, muotoilun ja teknologian näkökulmista.

Matematiikka (1 op)
Opiskelija
- osaa käyttää monipuolisesti esi- ja alkuopetuksen matematiikan toimintamateriaaleja opetuksessaan ja ymmärtää niiden merkityksen lapsen lukukäsitteen kehittämisessä.

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
Ritva.Anneli.Heinonen[ät]uta.fi

Opetus

29.8.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus 4 tuntia
Pienryhmäopetus 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 38 tuntia
Kirjatentti 2 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti tai harjoitustyö.

Oppimateriaalit

Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. Helsinki: WSOY.

Brunton, P. & Thornton, L. 2010. Science in the Early Years. Building Firm Foundations from Birth to Five.

Hujala E. & Turja L. (toim.) 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Bookwell. Sivut 3-38 ja 179-218.

Nihti-Parikka, M. 2011. Pieniä puroja. Kasvua kohti kestävää kehitystä. Lasten Keskus.

Varhaiskasvatuksen OPS

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html