x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOE1.1 Lapset ympäristönsä tutkijoina - Matematiikka 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Ympäristökasvatus (2 op)
Opiskelija
- osaa toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden

Käsityö (2 op)
Opiskelija on kehittänyt valmiuksiaan ohjata esi- ja alkuopetuksessa lapsilähtöisiä, kokemuksellisia, monipuolisia ja pitkäjänteisiä käsityöprosesseja ilmaisun, muotoilun ja teknologian näkökulmista.

Matematiikka (1 op)
Opiskelija
- osaa käyttää monipuolisesti esi- ja alkuopetuksen matematiikan toimintamateriaaleja opetuksessaan ja ymmärtää niiden merkityksen lapsen lukukäsitteen kehittämisessä.

Opettajat

Opettaja ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja

Opetus

26.10.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus 2 tuntia
Pienryhmäopetus 7 tuntia
Itsenäinen työskentely 18 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentojen ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Oppimateriaalit

Ajankohtaista kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Lisätiedot

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html