x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOE1.1 Lapset ympäristönsä tutkijoina - Käsityö 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Ympäristökasvatus (2 op)
Opiskelija
- osaa toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden

Käsityö (2 op)
Opiskelija on kehittänyt valmiuksiaan ohjata esi- ja alkuopetuksessa lapsilähtöisiä, kokemuksellisia, monipuolisia ja pitkäjänteisiä käsityöprosesseja ilmaisun, muotoilun ja teknologian näkökulmista.

Matematiikka (1 op)
Opiskelija
- osaa käyttää monipuolisesti esi- ja alkuopetuksen matematiikan toimintamateriaaleja opetuksessaan ja ymmärtää niiden merkityksen lapsen lukukäsitteen kehittämisessä.

Opettajat

Miia Collanus, Vastaava opettaja
Miia.Collanus[ät]uta.fi
Opettaja ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja

Opetus

31.8.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus 2 tuntia
Pienryhmäopetus 18 tuntia
Itsenäinen työskentely 34 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, opetuskokonaisuuden suunnitelma sekä käsityötuote tai teos.

Oppimateriaalit

Karppinen, S. 2009. Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino, 56 – 65. Saatavana myös verkkojulkaisuna.

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelma (käsityön osuus, erit. 1-2 lk)

Ajankohtaista kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Lisätiedot

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html