x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset, avoin yo, paikkoja myös tutkinto-opiskelijoille 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa
- erottaa kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtää tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
- osaa erottaa erilaiset mitta-asteikot ja käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa
- hallitsee tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntee niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
- hallitsee havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin liittyvät toiminnot SPSS-ohjelman avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijoille max 3 paikkaa ryhmässä. Ilmoittaudu sähköpostilla: tellervo.helenius@uta.fi viimeistään 29.8.2016. Ilmoita viestissä opiskelijanumerosi ja tutkinto-ohjelmasi sekä opintojakso KASA11. Etusija kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla. Tarvittaessa karsinta jonolain perusteella.

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja
Sirpa.H.Makinen[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2016 – 31.10.2016
Itsenäinen työskentely 79 tuntia
Harjoitukset 29 tuntia
SPSS-harjoituksia
Ke 7.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 17.00-21.00, Linna ML51, käynti Kalevantie 5

Lisätiedot

Opintojaksolla sekä avoimen yliopiston opiskelijoita, Päivölän opiston opiskelijoita sekä TaY tutkinto-opiskelijoita.

Pakollinen edeltävä opintojakso: KASA10