x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM3 Yksilö, yhteiskunta ja kulttuuri - Monikulttuurisuus koulussa 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Monikulttuurisuus koulussa:
Opiskelija
- ymmärtää, mitä tiedollisia, toiminnallisia ja asenteellisia valmiuksia opettaja tarvitsee toimiessaan monikulttuuristuvassa koulussa
- ymmärtää monikulttuurisen identiteetin rakentumista kasvatusyhteisöissä.

Historia, yhteiskuntaoppi, evankelisluterilainen uskonto ja elämänkatsomustieto:
Opiskelija
- ymmärtää historian, yhteiskuntaopin sekä katsomusaineiden uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen merkityksen monikulttuurisessa Suomessa
- ymmärtää historian tiedon luonteen ja osaa tehdä sen välittymistä palvelevia didaktisia ratkaisuja
- osaa toteuttaa kansalaiskasvatusta ja opettaa yhteiskunnan toiminnasta oppilaan ikätason mukaisesti
- osaa käsitellä uskontoja ja katsomuksia osana oppilaan identiteettiä ja maailmankuvaa, yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiönä sekä oppilaan arvokäsitysten kehittäjinä
- tuntee historian, yhteiskuntaopin sekä vaihtoehtoisesti evankelisluterilaisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon didaktisia lähtökohtia ja osaa luoda oppimisympäristöjä sekä soveltaa työtapoja monipuolisesti ottaen huomioon oppiaineiden didaktiset erityiskysymykset

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Maija Yli-Jokipii, Vastaava opettaja
maija.yli-jokipii[ät]tuni.fi
Raisa Harju-Autti, Vastaava opettaja
raisa.harju-autti[ät]tuni.fi

Opetus

31.8.2016 – 5.10.2016
Luento-opetus 8 tuntia
Itsenäinen työskentely 19 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja luentopäiväkirjan laatiminen.

Lisätiedot

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (II vuosikurssi). Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html