x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOK3 Kuvataiteen vaihtuvateemainen opintojakso/Elokuva mediakasvatuksen välineenä 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee elokuvan historiaa ja ilmaisutapoja
- osaa hyödyntää elokuvaa mediakasvatuksessa, taidekasvatuksessa ja oppiaineiden opetuksessa
- osaa yhdistää elokuvakasvatuksen monilukutaitoon ja TVT-osaamiseen
- osaa käyttää elokuvakasvatuksen tarjoamia pedagogisia mahdollisuuksia

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustutaan laajasti elokuvan mahdollisuuksiin kuvataiteen ja mediakasvatuksen välineenä elokuvan ymmärtämisen, pedagogisen käytön ja tekemällä oppimisen kautta.

Opettajat

Reijo Kupiainen, Vastaava opettaja
Reijo.Kupiainen[ät]uta.fi

Opetus

14.11.2016 – 26.5.2017
Luento-opetus 10 tuntia
Seminaari 30 tuntia
Ryhmätyöskentely 150 tuntia
Ma 14.11.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 8.15-10.30, Virta328
Ti 22.11.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 15.15-17.30, Virta328
Ti 10.1.2017 klo 9.00-12.00, Virta 338
Ti 17.1.2017 - 24.1.2017 viikoittain klo 16.00-18.00, Virta 338
Ti 31.1.2017 klo 9.00-12.00, Virta 338
Ti 7.3.2017 - 4.4.2017 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta 338
Itsenäinen työskentely 80 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen oppimateriaali jaetaan kurssin aikana.

Lisätiedot

Opintojaksolla tutustutaan elokuvan historiaan, elokuvailmaisuun, kamerakynän pedagogiikkaan, Koulukinon Laudatur -elokuvakasvatusmateriaaliin ja muihin elokuvakasvatuksen menetelmiin, tutkitaan, analysoidaan ja tehdään elokuvaa mediakasvatuksen näkökulmasta.