x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyttä ja sairautta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä ja pohtia tämän näkökulman vaikutuksia terveysaiheiden käsittelyyn
- osaa tarkastella terveyttä ja sairautta kokemuksen ja toimijuuden näkökulmasta ja kertoa esimerkkejä tämän näkökulman esiintymisestä keskusteluissa terveydestä, sairaudesta, terveyspalvelujärjestelmästä tai terveyspolitiikasta
- tuntee keskeiset terveyskäyttäytymistä koskevat teoriat ja niiden kritiikin niin, että kykenee ottamaan ne huomioon esimerkiksi laatiessaan terveyden edistämisohjelmaa tai terveyskäyttäytymistä koskevia tekstejä
- on perehtynyt erilaisin aineistoin ja lähestymistavoin tehtyihin tutkimuksiin terveydestä ja sairaudesta niin, että ymmärtää erilaisten tietolähteiden merkityksen kansanterveyden asiantuntijan työssä
- osaa tarkastella omassa maassaan tapahtuvia, terveyteen ja sairauteen liittyviä asioita ihmisoikeusnäkökulmasta
- osaa ilmaista sekä tutkimuksiin perustuvia että elämänkatsomukseensa ja ?kokemukseensa perustuvia näkemyksiä terveyteen ja sairauteen liittyvistä asioista ja erottaa nämä kaksi argumentointitapaa toisistaan

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 klo 10 - 16.12.2016

Opettajat

Sari Fröjd, Vastaava opettaja
Sari.Frojd[ät]uta.fi

Opetus

11.1.2017 – 22.2.2017
Luento-opetus
Luennot
Ke 11.1.2017 klo 13-16, ARVO F217
Ke 18.1.2017 klo 13-16, ARVO F213
Ke 25.1.2017 klo 13-16, ARVO F217
Ke 1.2.2017 klo 13-16, ARVO F217
Ke 8.2.2017 klo 13-16, ARVO F217
Ke 15.2.2017 klo 13-16, ARVO F217
Ke 22.2.2017 klo 13-16, ARVO F217

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus:

1.Honkasalo M-L. Reikä sydämessä. Sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa. Vastapaino 2008.
2.Romakkaniemi Marjo. Masennus Tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 78. Lapin yliopistokustannus 2011 
3.Tiilikainen Marja. Arjen islam.Somalinaisten elämää Suomessa. Vastapaino Tampere 2003.
4.Salo Markku. Ihmisoikeudet mielenterveys- ja päihdeyksiköissä kokemusarvioinnin kohteina. ITHACA-hankkeen Suomen raportti. Yliopistopaino Helsinki 2010.

Lisätiedot

Kirjallisuuden (3 op) voi suorittaa sähköisenä tenttinä milloin vain lukuvuoden aikana tai lukupiirinä luentojen yhteydessä. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa kirjallisuuden lukupiirinä muulloin kuin luentojen yhteydessä, hänen on itsenäisesti kerättävä neljän tai kahdeksan henkilön ryhmä ja otettava yhteys opintojakson vastuuopettajaan ohjeiden saamiseksi.