x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOUJOVTS Valinnainen jakso: Sovittelujournalismin työpaja 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan maisteriopinnot
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa julkisen keskustelun ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä ja pystyy perustellen arvioimaan journalismin ja journalistin roolia keskustelun ohjaamisessa.
Opiskelija osaa eritellä keinoja, joilla toimituksissa käsitellään konfliktiherkkien aiheiden herättämää keskustelua sekä arvioida sovittelevan vuorovaikutuksen sovellettavuutta journalistiseen työhön ja vuorovaikutussuhteisiin.

Yleiskuvaus

Työpaja sisältyy Tutkimuskeskus Cometissa käynnissä olevaan sovittelujournalismin tutkimushankkeeseen. Hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla journalismi voisi purkaa vastakkainasetteluja kuohuttavissa aiheissa. Työpajassa etsitään yhdessä ammattitoimittajien kanssa käytännön ratkaisuja konfliktiherkkien aiheiden käsittelemiseksi. Tavoitteena on keskustelun laadun parantaminen, lukijasuhteiden lujittaminen ja journalistisen työn mielekkyyden lisääminen kärjistyksiin taipuvaisen keskustelukulttuurin keskellä.

Opintojaksolla journalistiikan ja puheviestinnän opiskelijat työskentelevät yhdessä ammattitoimittajien kanssa. Osallistuminen edellyttää opiskelijalta vahvaa sitoutumista työpajatyöskentelyyn: osallistumista kaikkiin lähiopetuspäiviin sekä aktiivista työskentelyä lähiopetusjaksojen välillä toteutettavassa kehittämisprojektissa (journalistiikan ja puheviestinnän opiskelijoiden itseohjautuvaa työparityöskentelyä) ja työpareittain toteutettavissa ohjaustapaamisissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Työpajaan ilmoittaudutaan lähettämällä motivaatiokirje työpajojen vetäjälle Mikko Hautakankaalle (mikko.hautakangas@uta.fi) viimeistään 30.11.2016. Kuvaa motivaatiokirjeessä lyhyesti (enintään yksi A4-arkki) ja vapaamuotoisesti oma opintotaustasi, (journalistinen) työkokemus sekä perustelut, miksi olet kiinnostunut sovittelujournalismin työpajasta ja mitä odotat siltä.
Tämä jakso on tarkoitettu vain maisterintutkintoa suorittaville eli kandintutkinto on edellytyksenä.

Opettajat

Mikko Hautakangas, Vastaava opettaja
Mikko.Hautakangas[ät]uta.fi

Opetus

10.1.2017 – 28.4.2017
Pienryhmäopetus 30 tuntia
Ti 10.1.2017 klo 10-12, PINNI A2088, Opiskelijoiden orientoitumistapaaminen
To 12.1.2017 klo 10-17, PINNI B1096, Opiskelijoiden ja toimittajien yhteinen työpaja
Pe 13.1.2017 klo 9-16, PÄÄT E301, Opiskelijoiden ja toimittajien yhteinen työpaja
To 23.3.2017 klo 10-17, Päät Y-kampus-tila (A-käytävällä), Opiskelijoiden ja toimittajien yhteinen työpaja
To 27.4.2017 klo 10-17, PÄÄT E301, Opiskelijoiden ja toimittajien yhteinen työpaja
Pe 28.4.2017 klo 10-12, PINNI A2088, Opiskelijoiden yhteenvetotaapaminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Osallistuminen kaikkiin lähiopetuspäiviin ja aktiivinen työskentely sekä lähijaksoilla että niiden välillä toteutettavassa kehittämisprojektissa.

Oppimateriaalit

Täsmentyy kurssin kuluessa

Lisätiedot

Opintojakso käy myös puheviestinnän maisteriopintojen JOVPVS10:n suoritukseksi.

Tampereen työpajaan valitaan 12 ammattijournalistin lisäksi 5 journalistiikan opiskelijaa
ja 5 puheviestinnän opiskelijaa.

Lisää hankkeesta:  www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet/tutkimus/sojo.html, sovittelujournalismi.wordpress.com/