x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopiston opiskeluympäristöön. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa rakenteen ja osaamistavoitteet, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet.

Opiskelija osaa toteuttaa opintosuunnitelmansa tarkoituksenmukaisilla tavoilla, arvioida opintojen etenemistä ja oman toimintansa vaikutusta siihen sekä muuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan tarvittaessa.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perustaidot ja oman alan edellyttämät tiedonhankinnan perusteet sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Yleiskuvaus

Orientoiviin opintoihin kuuluu
- yksikön ja yliopiston järjestämät alkuorientaatiot (3 kertaa)
- tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
- Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta 5 tuntia, osa tästä etäopetuksena)
- HOPS-tapaamiset oman HOPS-opettajan kanssa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen (oma HOPS-opettaja ohjeistaa)

Opettajat

Johanna Koivisto, Vastaava opettaja
Johanna.I.Koivisto[ät]uta.fi
Kati Toikkanen, Vastaava opettaja
Kati.Toikkanen[ät]uta.fi
Sisko Sallama, Vastaava opettaja
Sisko.Sallama[ät]uta.fi

Opetus

25.8.2016 – 24.2.2017
Luento-opetus
Alkuorientaatio
To 25.8.2016 klo 12-16, PinniB 1100
Ma 12.9.2016 klo 14.15-15.15, Päätalo D10a
Ke 28.9.2016 klo 12-14, PinniB 1100
Pienryhmäopetus
Tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
Ke 31.8.2016 klo 12-14, PinniB 4087 (tulkkausstudio, PinniB-rakennuksen 4.kerros)
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
Ke 12.10.2016 klo 12-14, Kokoontuminen pääkirjasto Linnan pääovilla

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.