x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (venäjän tutkinto-ohjelma) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopiston opiskeluympäristöön. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa rakenteen ja osaamistavoitteet, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet.

Opiskelija osaa toteuttaa opintosuunnitelmansa tarkoituksenmukaisilla tavoilla, arvioida opintojen etenemistä ja oman toimintansa vaikutusta siihen sekä muuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan tarvittaessa.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perustaidot ja oman alan edellyttämät tiedonhankinnan perusteet sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Yleiskuvaus

Orientoiviin opintoihin kuuluu
- yksikön ja yliopiston järjestämät alkuorientaatiot (3 kertaa)
- tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
- Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta 5 tuntia, osa tästä etäopetuksena)
- HOPS-tapaamiset oman HOPS-opettajan kanssa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen (oma HOPS-opettaja ohjeistaa)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
Eila.Mantysaari[ät]uta.fi
Kati Toikkanen, Vastaava opettaja
Kati.Toikkanen[ät]uta.fi
Kaija Ranta-Puska, Vastaava opettaja
Kaija.Ranta-puska[ät]uta.fi

Opetus

26.10.2016 – 24.2.2017
Luento-opetus
Alkuorientaatio
To 25.8.2016 klo 12-16, PinniB 1100
Ma 12.9.2016 klo 14.15-15.15, Päätalo D 10a, Hyvinvointiorientoivat
Ke 28.9.2016 klo 12-14, PinniB 1100
Pienryhmäopetus
Tutkinto-ohjelman oma tervetulotilaisuus
Ti 23.8.2016 klo 14-16, PinniB 4087 (tulkkausstudio, PinniB-rakennuksen 4.kerros)
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (ryhmä 1)
Ke 26.10.2016 klo 12-14, Kokoontuminen pääkirjasto Linnan pääovilla
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (ryhmä 2)
Ke 2.11.2016 klo 12-14, Kokoontuminen pääkirjasto Linnan pääovilla

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.