x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.4 Tieteen ja teknologian historia 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon ja teknologian historiallisuuden sekä sen, millä tavoin erilaiset poliittiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat muovanneet tieteen, teknologian ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle muodostuu myös yleiskuva siitä, mitä maailmasta on eri aikoina tiedetty, miten tämä tieto on saavutettu sekä miten siihen on suhtauduttu.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustutaan tieteen ja teknologian historian ääriviivoihin luentoseminaarin ja kirjallisuuden avulla. Opintojaksoon kuuluvilla luennoilla pohditaan, miten tieteen kehitys on muokannut modernia ajattelua, lähtien liikkeelle 1600-luvun aikana esitetyistä uusista ajatuksista ja päättyen genetiikan, ydinfysiikan ja modernin kosmologian esiinmarssiin. Erityiskysymyksinä käsitellään mm. tieteen suhdetta uskontoon, sukupuoleen, valtaan ja erilaisiin ideologioihin. Luentosarjan yhteydessä tentittävän teoksen avustuksella perehdytään lisäksi tieteen ja teknologian moderniin liittoon sekä tämän liitoon pitkiin, historiallisiin juuriin.

Suoritustapa: a) luennot (16-20h) JA b) luentotentti, jossa tentitään myös McClellan, III, James E. & Dorn, Harold, Science and Technology in World History : An Introduction. Johns Hopkins University Press 2008 JA c) essee (6-8 s.) perustuen em. kirjaan sekä luennoitsijan osoittamaan artikkeliin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen
(/yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen) suorittamiseksi (hae
opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Timo Vilén, Vastaava opettaja
Timo.Vilen[ät]uta.fi

Opetus

26.10.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Ke 26.10.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 14-16, 26.10. ja 9.11. Linna 5014, 16.11.-14.12. Linna 5026
Poikkeukset:
2.11.2016 klo 14 –16 , PinniA luentosali A3112
Tentti
To 15.12.2016 klo 14-16, Linna 5026-5027

Arviointi

Numerolla 1-5.