x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.1.3 Lasten kokema väkivalta ja yhteiskunnan oikeutus ja velvoite puuttua 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Lasten kokema väkivalta ja yhteiskunnan velvoite puuttua siihen on yleisellä tasolla hyvin tunnettu ja keskusteltu teema. Kun yhteiskunnan roolia tarkastellaan hieman tarkemmin, liittyy aiheeseen kuitenkin paljon avoimia kysymyksiä, vaikeuksia ja jopa ristiriitoja eri näkemysten välillä. Tällä kurssilla pohditaan näitä haasteita eri tieteenalojen näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on tuoda esiin niitä konkreettisia kysymyksiä liittyen yhteiskunnan oikeuteen ja velvollisuuteen puuttua lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan, joiden kanssa painivat niin lapsia kohtaavat viranomaiset, normituksesta vastaavat lainsäätäjät kuin tieteentekijätkin. Kurssin jälkeen opiskelijat tunnistavat lapsiin kohdistuvan väkivallan ja siihen puuttumisen kompleksisuuden ja pystyvät suhteuttamaan esiin tulleita haasteita oman tieteenalan ja/tai profession näkökulmaan.

Yleiskuvaus

Opetus koostuu 7 luennosta, jotka järjestetään tiistaisin 13-16 Väinö Linna - salissa. Kurssi suoritetaan kirjallisella esseellä erillisen tehtävänannon mukaan.

Kurssista voi saada suorituksen myös kohtiin: SOS6.1.3. SOS04.3, SOS6.2.2, SOSM7, STYVA

Kurssille mahtuu 50 osallistujaa. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opiskelijat ovat etusijalla osallistujien valinnassa, mikäli ilmoittautuneita on yli 50.

Kurssille ilmoittautui yhteensä 154 opiskelijaa. Saimme lisättyä paikkoja niin, että mukaan mahtuu 113 opiskelijaa. Opiskelijavalinta on tehty 19.10 ja näette sen NettiOpsusta. Mukaan mahtui vain YKY:n opiskelijoita ja heistäkin osa jäi pois. Mukaan pääsijät arvottiin. Mikäli mukana olijat eivät ole paikalla ensimmäisellä luennolla 25.10, he menettävät paikkansa jonossa oleville.

Luennot:

25.10.  Miten lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa ja oikeuttaa yhteiskuntaa puuttumaan lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan (Apulaisprofessori Suvianna Hakalehto, Itä-Suomen yliopisto)

1.11. Migrating children and violence (Professori Ann Phoenix, Lontoon yliopisto)

8.11. Rikos vai ei? Ilmoitus vai ei? Lasten kanssa työskentelevien viranomaisten tasapainottelua lain, lain tulkinnan ja käytäntöjen välillä (Yliopistonlehtori Noora Ellonen, Tampereen yliopisto)

15.11. Kaltoinkohtelua ja siihen puuttumista/puuttumattomuutta 1900-luvun Suomessa (Professori Pirjo Markkola, Tampereen yliopisto)

22.11. Monitoimijainen yhteistyö lasten kokeman väkivallan tai sen riskin kontekstissa - terveydenhuollon näkökulma (Professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto)

sekä Lastensuojelun oikeus, velvollisuus ja ristiriidat lapsiin kohdistuvan väkivallan kysymyksissä (Professori Tarja Pösö, Tampereen yliopisto)

29.11. Lapsi ja väkivallan aiheuttama trauma. Hoidon ja hoitamatta jättämisen seuraukset psykologisessa kontekstissa (Tutkijatohtori Kirsi Peltonen, Tampereen yliopisto) 

sekä Nettiuhrit: sosiaalipsykologinen näkökulma (Apulaisprofessori Atte Oksanen, Tampereen yliopisto)

13.12. Aktiivisen palveluntarjonnan viitekehys kouluampumisen jälkeen ja oppilaiden näkemykset tarjotusta tuesta (Psykologi Tuija Turunen, Diacor)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Noora Ellonen, Vastaava opettaja
Noora.Ellonen[ät]uta.fi
Kirsi Peltonen, Vastaava opettaja
Kirsi.Peltonen[ät]uta.fi
Tarja Pösö, Vastaava opettaja
Tarja.Poso[ät]uta.fi

Opetus

24.10.2016 – 13.12.2016

Arviointi

Numerolla 1-5.