x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II - 5 op
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee modernia yhteiskuntateoreettista keskustelua. Hän osaa kriittisesti tarkastella yhteiskunnallisia ilmiöitä ja soveltaa teoreettisia näkökulmia itsenäiseen tiedon tuottamiseen. Opiskelija tuntee lähemmin vähintään yhden teoreetikon ajattelua.

Yleiskuvaus

Lukupiirissä luetaan teos Joas & Knöbel (2011) Social Theory yhdessä. Kaikkien lukemasta kirjasta tuotetaan sovituissa osissa alustuksia/tiivistelmiä, jotka esitellään muulle ryhmälle ja ne toimivat keskustelun pohjana. Keskustelusta pidetään pöytäkirjaa. Jokainen lukupiiriläinen kirjoittaa lukupiirin lopuksi henkilökohtaisen esseen. Lukupiirin työskentelytavoista ja työnjaosta lukupiiriläisten kesken sekä aikataulusta sovitaan ensimmäisessä kokoontumisessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsun kautta 5.1.2017 mennessä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Eriikka.Oinonen[ät]uta.fi

Opetus

10.1.2017 – 31.5.2017
Lukupiiri

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen lukupiirityöskentelyyn ja essee.

Oppimateriaalit

Joas & Knöbel (2011) Social Theory. Twenty Introductory Lectures. Cambridge University Press.

Lisätiedot

Lukupiirin käynnistys- ja organisoitumiskokoontuminen ti 10.1.2017 klo 12–14 tila 386.